In Kẹp file

Tháng Tám 10, 2019

In kẹp file chuyên nghiệp

Kẹp file là vật phẩm dùng để chứa các giấy tờ liên quan đến công việc, được sử dụng trong nội bộ công ty hay khi […]
Tháng Mười Một 3, 2019

In Kẹp File Giá Rẻ tại Hà Nội

Kẹp file (hay Bìa kẹp hồ sơ) dùng để chứa hồ sơ kinh doanh như: Hợp đồng, in brochure sản phẩm, Tờ rơi – Tờ gấp, […]